• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน (ข้างห้องสำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน (ข้างห้องสำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)