• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลและรักษาบริเวณหนองหาน บริเวณวงเวียนกะรนราษฎร์สุขสันต์ บริเวณสนามฟุตบอล และสถานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลกะรน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลและรักษาบริเวณหนองหาน บริเวณวงเวียนกะรนราษฎร์สุขสันต์ บริเวณสนามฟุตบอล และสถานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลกะรน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)