• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศ ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬากะรน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มีนาคม 2561

ร่างประกาศ ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬากะรน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)