• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประปาส่วนภูมิภาค ขอประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 13-20 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00- 17.00 น.
12 มีนาคม 2561