• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชน เก็บขนมูลฝอยและเก็บกวาดชายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มีนาคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชน เก็บขนมูลฝอยและเก็บกวาดชายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)