• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนังาน (สำนักปลัด งานเทศกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนังาน (สำนักปลัด งานเทศกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง