• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยควนโตน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคา
9 มีนาคม 2561

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยควนโตน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคา