• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
13 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  13 อัตรา

สำนักปลัดเทศบาล

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.ตำแหน่ง พนักงา่นดับเพลิง  จำนวน 4 อัตรา

2.ตำแหน่ง พนักงานวิทยุสื่อสาร  จำนวน 2 อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานรักษาความสะอาด

1.ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  จำนวน 7 อัตรา

ผุ้สนใจสามารถสมัครเป็นพนักงานจ้าง สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน  อ.เมือง จ.ภูเก็ต  ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-330186 ต่อ 1005 (งานการเจ้าหน้าที่)