• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 23 อัตรา
19 มกราคม 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 23 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 23 อัตรา

สำนักปลัดเทศบาล

1.พนักงานดับเพลิง  จำนวน 5 อัตรา

2.พนักงานวิทยุสื่อสาร   จำนวน 2 อัตรา

กองการศึกษา 

1.ภารโรง   จำนวน 1 อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานทำความสะอาด

1.คนงานทั่วไป    จำนวน 15 อัตรา

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร)