• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-160 ภูเก็ต จำนวน 1 คัน
12 มกราคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-160 ภูเก็ต จำนวน 1 คัน