• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าตั้งแต่หน้าศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนถึงสามแยกหน้าเทศบาล พร้อมคูระบายน้ำหน้าหาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e
12 มกราคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าตั้งแต่หน้าศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนถึงสามแยกหน้าเทศบาล พร้อมคูระบายน้ำหน้าหาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)