• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยปฏัก 20 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มกราคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยปฏัก 20 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)