• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างเขื่อน คลส.บริเวณหน้าองค์การโทรศัพท์ ถนนโคกโตนด 2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเท้าและปรับปรุงผิวจราจร ซอยปฏัก 10
12 มกราคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างเขื่อน คลส.บริเวณหน้าองค์การโทรศัพท์ ถนนโคกโตนด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต  2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเท้าและปรับปรุงผิวจราจร ซอยปฏัก 10  ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต