• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 1 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
10 มกราคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 1 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต