• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
28 ธันวาคม 2560

ตามที่เทศบาลตำบลกะรน ได้มีประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 13 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-14 ธันวาคม 2560 และกำหนดสอบความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นั้น