• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยปฎัก20 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
1 ธันวาคม 2560

ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยปฎัก20 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต