• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างข้อกำหนดขอบเขต,ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงทางเท้าตั้งแต่หน้าศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนถึงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกะรน
30 พฤศจิกายน 2560

ร่างข้อกำหนดขอบเขต,ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงทางเท้าตั้งแต่หน้าศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนถึงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกะรน