• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
24 พฤศจิกายน 2560

ประกาศเทศบาลตำบลกะรน  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา  ดังนี้

       1.ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล               จำนวน 1 อัตรา

       2.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                จำนวน 1 อัตรา

      3.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน            จำนวน 1 อัตรา

      4.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์                   จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ดังนี้

      1. คนงานทั่วไป (กองช่าง)                จำนวน  1 อัตรา

      2. ภารโรง                            จำนวน  1  อัตรา

      3. คนงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)         จำนวน 1 อัตรา

      4 พนักงานดับเพลิง                      จำนวน  8  อัตรา

      5.  พนักงานวิทยุ                       จำนวน  2  อัตรา