• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
24 พฤศจิกายน 2560

ประกาศเทศบาลตำบลกะรน  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน  จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ดังนี้

     1. คนงานทั่วไป (กองช่าง)   จำนวน  1 อัตรา

     2. ภารโรง  จำนวน  1  อัตรา

     3. คนงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)  จำนวน 1 อัตรา

     4 พนักงานดับเพลิง  จำนวน  8  อัตรา

     5.  พนักงานวิทยุ  จำนวน  2  อัตรา