• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้าเหมาดูแลและรักษาบริเวณหนองหาน บริเวณวงเวียนกะรนราษฎร์สุขสันต์ บริเวณสนามฟุตบอลและสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลกะรน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤศจิกายน 2560

ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้าเหมาดูแลและรักษาบริเวณหนองหาน บริเวณวงเวียนกะรนราษฎร์สุขสันต์ บริเวณสนามฟุตบอลและสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลกะรน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)