• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคากลางการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
27 กันยายน 2560

ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคากลางการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต