• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น วิชา ภาษาเกาหลีเบี้องต้น
27 กันยายน 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น วิชา ภาษาเกาหลีเบี้องต้น หลักสูตร 48 ชั่วโมง ผู้ที่สนใจสอบถามและสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ชั้น 1 อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยเริ่มเรียนตั่งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 16 วัน วันละ 3 ชั่วโมง (เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)