X ปิด
X ปิด
เทศบาลตำบลกะรน ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ วัดกะตะ และวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ วัดกะรน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
นายวีระศักดิ์ เอนกวงศ์สวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลกะรน
แนะนำบุคลากร
 • นายบุญเลิศ บุญรัศมี
  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • นายปรีชา ทวีทอง
  ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นางสาวดวงใจ ศิรินินทศักดิ์
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • นางจันทรา สังวรกาญจน์
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 • นายวันชัย แซ่ตัน
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นางกานต์ธิดา ไม้แพ
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เซ็กซี่เบาๆ 'แต้ว ณฐพร' โพสต์ไอจีอวดหุ่นเซ็กซี่ในชุดบิกินี (ดู : 282)

เซ็กซี่เบาๆ 'แต้ว ณฐพร' โพสต์ไอจีอวดหุ่นเซ็กซี่ในชุดบิกินี แต้ว ณฐพร' โพสต์ภาพอินสตาแกรม อวดหุ่น คลายร้อนในชุดบิกินีริมทะเล... ต้อนรับซัมเมอร์ พาไปคลายร้อนกับคู่รักมาราธอน นางเ...

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่
 • ดีมาก
 • ดี
 • ควรปรับปรุง
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่