X ปิด
X ปิด
ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกะรน ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตำบลกะรน ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน
นายราเชน พันทรกิจ
ปลัดเทศบาลตำบลกะรน
แนะนำบุคลากร
 • นายบุญเลิศ บุญรัศมี
  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • นายปรีชา ทวีทอง
  ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นางสาวดวงใจ ศิรินินทศักดิ์
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • นางจันทรา สังวรกาญจน์
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 • นายวันชัย แซ่ตัน
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นางกานต์ธิดา ไม้แพ
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เดี๋ยว_ึงไม่ตายดี! มือปาหินเก๋งภูเก็ต มอบตัว อ้างถูกปาดหน้า-ตะโกนด่า (ดู : 248)

หนุ่มขว้างหินใส่รถยนต์พ่อแม่ลูกจนเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง เข้ามอบตัวตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต แล้ว อ้าง ถูกขับปาดหน้าและตะโกนด่า จึงวิ่งข้ามถนนไปดักเก๋งก่อนก่อเหตุ เมื่อวัน...

บริการประชาชน/คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่
 • ดีมาก
 • ดี
 • ควรปรับปรุง
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่