X ปิด
X ปิด
เทศบาลตำบลกะรน ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ วัดกะตะ และวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ วัดกะรน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ปลัดเทศบาลตำบลกะรน
แนะนำบุคลากร
 • นายบุญเลิศ บุญรัศมี
  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • นายปรีชา ทวีทอง
  ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นางสาวดวงใจ ศิรินินทศักดิ์
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • นางจันทรา สังวรกาญจน์
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 • นายวันชัย แซ่ตัน
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นางกานต์ธิดา ไม้แพ
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

จับเหลือมยักษ์ 100 กก.!! ยาว6 ม. บุกบ้านหรูภูเก็ต คาดเลื้อยมาขอคืนพื้นที่ (ดู : 11)

กู้ภัยที่ภูเก็ตต้องช่วยกันถึง 6 คน ลากงูเหลือมขนาดใหญ่ ตัวยาว6เมตร หนักร่วม100กก. เลื้อยเข้าไปขดอยู่ใต้บ้านหรูสไตล์วิลล่า หัวหน้าชุดเผย ทุกวันจะมีชาวบ้านแจ้งให้ไปช่วยจับงู เหตุเพรา...

บริการประชาชน/คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่
 • ดีมาก
 • ดี
 • ควรปรับปรุง
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่