• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 และโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อบรรพชาสามเณรฤดูร้อน ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลกะรน จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 และโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อบรรพชาสามเณรฤดูร้อน ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะรน ชั้น 3