• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ภาพกิจกรรม
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ 13/2561

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่ตำบลกะรน รับฟังปัญหาด้านการจัดระเบียบการจัดการพื้นที่ชายหาดในจังหวัดภูเก็ต

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่ตำบลกะรน เพื่อรับฟังปัญหาด้านการจัดระเบียบการจัดการพื้นที่ชายหาดในจังหวัดภูเก็ต  โดยพลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์ หัวหน้าคณะสนช.(คณะที่ 2) พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มารับฟังปัญหาการจัดระเบียบการจัดการพื้นที่ชายหาดโดยภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะรน โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวิกรม  จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต  นายศิวัชฐ์  ระวังกุล  จ่าจังหวัดภูเก็ต  นายวันฉัตร ชุณหถนอม อัยการจังหวัดภูเก็ต นายทวี  ทองแช่ม  นายกเทศมนตรีตำบลกะรน  นายอรุณ  โสฬส  นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์  นายสำราญ  จินดาพล  นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง  หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันรายงานข้อมูลสภาพปัญหาต่างๆด้านการจัดระเบียบการจัดการพื้นที่ชายหาดในจังหวัดภูเก็ต

          พร้อมกันนี้ คณะ สนช.อีก 4 คณะได้ลงพื้นที่ต่างๆของจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วย คณะที่ 1 รับฟังสภาพปัญหาด้านที่ดินทำกินเทศบาลตำบลป่าคลอก คณะที่ 3 รับฟังปัญหา ด้านการวางผังเมือง การคมนาคม โครงการ Smart City และปัญหาอุทกภัยในจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมเทศบาลนคร  คณะที่ 4 รับฟังสภาพปัญหาด้านการบูรณาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง  และคณะที่ 5 รับฟังสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต