• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ภาพกิจกรรม
ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม Kata Karon Walking Street

เทศบาลตำบลกะรน สนองนโยบายรัฐ จัดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม Kata Karon Walking Street 

เวลา 18.30 น. วันที่ 16 ธ.ค.2560 ที่เวทีชั่วคราวข้างเทศบาลตำบลกะรน ใกล้ชายหาดกะตะ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานตามโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม โดยมีนายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน ตลอดจนผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำลกะรน กล่าวว่า ในนามของเทศบาลตำบลกะรน สมาชิกสภาเทศบาล ตำรวจภูธร กะรน กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลกะรน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขพนักงานเทศบาลตำบลกะรน ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในวันนี้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องตลาดประชารัฐ 2. เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ให้บริการทางวัฒนธรรม กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า 3. เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าวัฒนธรรมเปิดพื้นที่โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน การแสดง การสาธิตทางวัฒนธรรมและการบริการทางวัฒนธรรม การจัดทำโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต จำนวน 134 ราย มีสินค้าที่ใช้บริโภคเป็นอาหารพื้นบ้าน สินค้าที่เป็นของที่ระลึก เสื้อผ้า เครื่องประดับ โดยใช้พื้นที่บริเวณถนนปากบางชายหาดกะตะ ตำบลกะรน กำหนดวันและเวลาขายสินค้า ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา16.00-22.00 น.