• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ภาพกิจกรรม
จัดโครงการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อม 4 ธ.ค.60

เทศบาลตำบลกะรน จัดโครงการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อม 4 ธ.ค.60

วันนี้ (1ธ.ค.60) เทศบาลตำบลกะรน จัดโครงการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ หาดกะรน บริเวณลานเอนกประสงค์ สวนสาธารณะหนองหาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อสร้างความตระหนักและการมีจิตสาธารณะในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในตำบลกะรน โดยได้รับเกียรติจากพลตรีอาคม  แตงอ่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดงาน, นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัด กล่าวเปิดงาน และนายวิเชษฐ์  สูยะนันท์ ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองภูเก็ต กล่าวรายงานการจัดงาน

นายทวี  ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน, นายอิทธิพร  สังข์แก้ว  รองนายกเทศมนตรีตำบลกะรน ,       นายสมปอง ดาบเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลกะรน, นายปัณณธร  ยอดแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกะรน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน, หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง รวมทั้งประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยสันทรายชายหาด บริเวณหน้าหาดกะรน  หาดกะตะ และหาดกะตะน้อย และร่วมกันปล่อยพันธุ์เต่าตนุคืนสู้ธรรมชาติ บริเวณหาดกะรน จำนวน 30 ตัว