• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ภาพกิจกรรม
ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน  จำนวน 15,900 ดอก ให้กับจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

19 ก.ย.60 นายทวี  ทองแช่ม  นายกเทศมนตรีตำบลกะรน มอบหมายให้ นายราเชน  พันทรกิจ ปลัดเทศบาลตำบลกกะรน ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน  จำนวน 15,900 ดอก ให้กับจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกะรน  ประชาชนชาวตำบลกะรน   ตลอดถึง ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่  ร่วมแสดงจิตอาสาและแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9