• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ติดต่อเทศบาล
ทต.กะรน
1 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

โทร. 076-330186 แฟกซ์. 076-330189
E-mail : info@karoncity.go.th